Místní knihovna Drahotuše
Kontakt:Monika Ošťádalová  E-mail: mistniknih.drahotuse@seznam.cz

Kontakt

 

 

 

 

Místní knihovna Drahotuše

Hranická 56

753 61 Drahotuše – Hranice IV

Středisková knihovna: Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace

mistniknih.drahotuse@seznam.cz

Knihovnice: Monika Ošťádalová