Místní knihovna Drahotuše
Kontakt:Monika Ošťádalová  E-mail: knihovna.drahotuse@mkz-hranice.cz

Kontakt

 

 

 

 

 

Místní knihovna Drahotuše

Nám. Osvobození 56

753 61 Drahotuše – Hranice IV

Středisková knihovna: Městská knihovna Hranice

knihovna.drahotuse@mkz-hranice.cz

Knihovnice: Monika Ošťádalová